Designmöbler


Ända sedan mänskligheten begynnelse har behovet av design funnits för att framställa föremål för att förenkla livet. Designmöbler kommer från ordet Design som kommer från latinets Designo (peka ut, avbilda, framställa) och ordet Möbler kommer från latinets Mobilis (flyttbar och flexibel).

Vi människor kom redan på under neolitisk tid (omkring 10 000 före vår tideräkning), då vi började lämna nomadlivet och bli bofasta, att tillverka möbler med stenverktyg för att tillgodose olika mänskliga behov. Till en början utgjorde möblerna enkla sammansättningar av sten, men genom årtusendena och i takt med att verktygen blev mera avancerade började såväl skåp, hyllor, stolar och sängar även att utvecklas i trä, och på 700-talet före vår tideräkning hade de flesta möbelfunktioner som vi använder idag utvecklats, inkl bord och soffor. Arkeologiska fynd från södra Europa (med centrum i Grekland/Italien), Egypten/Mellanöstern, Kina/Östasien och Centralamerika visar att människan redan före vår tideräkning kommit på liknande möbler i de olika högkulturerna runt om i världen.

Efter vår tideräknings början utvecklades möbeldesignen allt mer för att påverka vår närmiljö och skapa liv och funktion i tomma utrymmen. Olika trender har under århundradena avlöst varandra gällande stilar, material och funktioner. Under medeltiden i Europa var möblernas fokus fortsatt mest inriktade på de basala funktionerna. Formgivningen var huvudsakligen kvadratisk eller rektangulär och i mörka färger, och för de rikare ofta tunga, i ek och med ornament. Under samma tid i Östasien, med dagens Kina som centrum, utvecklades en annan mera dekorativ stil med flera funktioner, men den kom senare på 1500-1600 talet att stagnera i sin utveckling.

Under Renässansen i Europa på 1400-1600 talet fick möbeldesignen ett genombrott och utvecklades betydligt. Den utgick från dagens Italien och spreds därifrån vidare till både södra och norra Europa. Stilen skilde sig kraftigt från Medeltiden och var inspirerad av den grekisk-romerska traditionen som kännetecknades av rik utsmyckning i förgyllda mönster, ofta med ett överflöd av ornament med vapen, djur, blommor och växter. Syftet var att visa upp kompetensen hos de hantverkare som gjort dem. Renässansen kom att följas av Barocken med ännu mera överdrivna utsmyckningar. Under denna tidsperiod utvecklades även parallellt, i främst norra Europa, robusta och slitstarka möbler kallade Jacobean, samt en enklare form av dessa som kommit att betecknas Koloniala för de nya territorier som började tas i besittning.

Under 1700-talet växte Rokokon fram och utvecklades främst av fler skickliga och innovativa tyska möbelsnickare som arbetade åt det franska hovet under Louis XV och Louis XVI, såsom Johann Franz Oeben, Johann Heinrich Riesener och David Roentgen. De designade överdådiga och mekaniska möbler med många överraskande finesser, som blev mycket populära och spreds vidare bland aristokratin i Europa. Men efter franska revolutionen och monarkins fall tog Storbritannien delvis över taktpinnen gällande möbeldesign i Europa. Den brittiska flottan var en starkt bidragande orsak till detta då portabla och smarta möbler behövdes för dem och de kolonier som etablerades runt om i världen. Det går att säga att britterna faktiskt var de första som utvecklade hoppfällbara (knock-down furniture) och multifunktionella möbler.

På 1800-talet i samband med industrialiseringen återupplivades många av de senaste århundradenas olika stilmöbler i serieproduktion. Då det blivit enklare och därmed billigare att tillverka möbler kom 1800-talet att präglas av möbler vars gemensamma nämnare var överdriven utsmyckning i form av träsniderier, inlägg eller schabloner. Inredningen dominerades av stuckaturer, mörka färger och tunga textilier.

Art Nouveau (ny konst) eller Jugend som stilen kom att kallas i norra Europa, uppstod i Paris omkring 1890 och var en konstnärlig dekorationsstil med linjer och kurvor som grafisk ornamentik med hårda träslag och järn. Allt eftersom tillverkningen blev billigare och utbudet av material blev bredare tillkom allt fler möbelstilar inom det som kom att bli Modernismen; Art Deco, De Stijl, Bauhaus, Wiener Werkstatte och Wien. Art Deco graciösa former med mjuka färger uppstod i Paris på 1920-talet och representerade elegans, glamour, funktionalitet och modernitet. Den svenska varianten av Art Deco kom att kallas "Swedish Grace". Ungefär samtidigt i Tyskland grundades Bauhausskolan som med sin avskalade stil strävade efter att minska klyftorna i samhället, tillsammans med Art Deco lade Bauhaus grunden till funktionalismen.

Funktionalismen fick sitt genombrott på 1930-talet och förkastade helt traditionellt arkitekturtänkande och formgivning, med fokus på funktionalitet, släta ytor och geometriska former. Den nya moderna och enkla stilen kom att bli än mer dominerande efter andra världskriget med hjälp av nya material som utvecklats under kriget, såsom laminerad plywood, plast och glasfiber. Intresset för nya material och teknisk innovation kom att ses som banbrytande och ingjuta framtidstro. Världskända skandinaviska designers som till exempel svensken Bruno Mathsson, dansken Arne Jacobsen, finländaren Alvar Aalto och norrmannen Ingmar Relling befäste under denna tid begreppet "Skandinavisk design" i världen. Den funktionalistiska stilen kom att bestå långt in på 60-talet och än idag finns många spår kvar i dagens moderna formgivning.

Plus Functions multifunktionella designmöbler

Plus Function har valt att fokusera på möbler med multifunktion och ett unikt formspråk som ger flexibla hem anpassade till en modern livsstil. Produkter som kan tilltala såväl den som har gott om utrymme men vill ha något extra som kan inbjuda till konversation, skapa möjligheter och göra livet lite enklare, som den som behöver optimera sitt utrymme med smarta lösningar. Att kombinera funktioner är framtidens minimalism! Vi tycker att det idag saknas interiöra lösningar som karakteriseras av god funktion, hög kvalitet och elegans. Vår strävan är därför att komma på nya produkter och omvandla gamla klassiker, som motsvarar det moderna livets krav på flexibilitet och förändring, möbler som ger ett mervärde!

Ett hem som lätt kan anpassas för att passa nya behov, och saker som kan fylla mer än en funktion är både roligt och praktiskt. Det finns så mycket mer bakom en designmöbel än det hen ser med blotta ögat. Det är vår enkelhet, vår funktion, kopplat med design och hållbarhet som är en strävan bort från de kortlivade trenderna och slit och slängmentalitet. Kort sagt vi skapar skandinaviska designmöbler med tidlöst formspråk för den moderna människan. Minimalistisk inredning som tål så väl tidens som ögats slitage.